Fy Neffroad Gwleidyddol

VIqnRqKw

gan aelod newydd, Arddun Rhiannon o Gaernarfon.

Dechreuodd fy niddordeb i â gwleidyddiaeth tua chwe mlynedd yn ôl. Roeddwn i’n 13 mlwydd oed ac roedd y fiasco a elwir yn swyddogol fel Etholiad Cyffredinol 2010 wedi bod.

Er mor ifanc oeddwn i mewn gwirionedd, a’r rhan fwyaf o blant fy oedran i yn poeni dim am y canlyniad nac am wleidyddiaeth chwaith, dwi’n cofio teimlo’n flin ac wedi drysu’n llwyr wrth wylio’r newyddion dros y dyddiau a ddilynodd.

Pwy all anghofio’r olygfa ofnadwy o chwerthinllyd o Nick a Dave yng ngardd 10 Downing Street? Y newyddiadurwyr i gyd wedi ymgynull o’u blaen fel tasa nhw’n westeuon mewn priodas hynod o letchwith. A finna’n meddwl wrth fy hun, ‘Pwy ar y ddaear bledleisodd dros y ddau bloncar yma i redeg y wlad? Mae’n rhaid fod ’na opsiwn gwell!’

Roeddwn i’n gywir.

Wrth wylio’r briodas yn brysur fynd ar chwâl, dechreuais i ymchwilio’n fwy manwl at bolisiau a gwerthoedd yr holl bleidiau gwleidyddol eraill. Daeth yn amlwg mai dim ond un parti oedd wirioneddol yn haeddu fy mhleidlais i yn yr etholiad nesaf – a Phlaid Cymru oedd hwnnw.

Taith i Gaerdydd!

Taith i Gaerdydd!

Tra’n gwneud fy ngwaith ymchwil, ddois i wybod am fodolaeth mudiad cysylltiedig, sef Plaid Ifanc. Pan ddaeth y cyfle i deithio lawr i Gaerdydd ar gyfer eu cynhadledd flynyddol eleni, doedd dim amheuaeth am fy mhenderfyniad – mi fuaswn i wedi bod yn wirion i’w methu!

Roedd fy mhrofiad cynta’ o fynychu cynhadledd wleidyddol yn un cadarnhaol dros ben. O’r dechrau un, roedd ‘na ymdeimlad o awydd i newid a herio yr hen drefn a chreu a datblygu Cymru ein hunain.

Un o uchafbwyntiau’r diwrnod oedd cael gwrando ar drafodaeth banel gyda Delyth Jewell a Liz Musa yn sôn am rôl merched yng ngwleidyddiaeth.

Soniodd Liz Musa o BAWSO am y ffordd ei bod hi wedi bod yn cefnogi Plaid Cymru ers y 70au ar ôl clywed Dafydd Wigley yn siarad mor angerddol ond wedi methu bod yn onest am hyn am ei bod hi ofn barn pobl eraill. Bu gweithio gyda Helen Mary yn ysbrydoliaeth iddi hefyd.

Wedi ymaelodi!

Wedi ymaelodi!

Siaradodd Delyth am yr hyn roedd hi wedi ei wneud i helpu amddiffyn merched drwy gyd-weithio gyda elusen gan lwyddo i greu cyfreithiau newydd i amddiffyn y sawl sydd yn dioddef trais yn y cartref. Siaradodd am ei phrofiadau hi am San Steffan fel ‘boys club’ hefyd.

Fel dywedodd hi, ‘mae pawb angen ffeministiaeth’.

Roedd hi’n fraint cael cwrdd hefyd â Trefina Kerrain o Breizh ar ran UDB Yaouank ac Adrian Fuentes o Wlad y Basg ar ran Gazte Abertzaleak.

Wedi ethol pwyllgor newydd a’r diolchiadau haeddiannol wedi’i wneud, roedd y gynhadledd drosodd am flwyddyn arall.

Yr hyn wnaeth fy nharo i am y dydd oedd yr angerdd a’r brwdfrydedd oedd gan yr holl aelodau ynghylch adeiladu cenedl a chreu ein gwlad ein hunain.

Mae’n gywir dweud fod fy neffroad gwleidyddol wedi digwydd – a does dim troi nôl rwan!

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *