Straeon o’n Cynhadledd Genedlaethol, 2016

Wythnos diwethaf, ar ddydd Sadwrn y 9fed o Ebrill, cynhaliwyd Cynhadledd Genedlaethol Plaid Ifanc yn Undeb Myfyrwyr Caerdydd. Gyda bron i 60 yn mynychu, hon oedd y gynhadledd fwyaf lwyddiannus erioed.

un

Cafwyd trafodaeth dda ar nifer o bynciau polisi – yn cynnwys gwladoli gwaith dur Port Talbotrecriwtio milwrol mewn ysgolion, argaeledd tamponau a thywelion misglwyf, ein ymgyrch #CymruRydd, seciwlariaeth, FGM, canolfannau dal ceiswyr llocheshela llwynogod ac addysg wleidyddol. Pasiwyd 7 ohonynt a gwrthodwyd 2.

dau

Yn ogystal â hyn, bu trafodaeth bwysig ar strwythr y mudiad ac fe fabwysiadwyd cyfansoddiad newydd sbon, a oedd yn cynnwys newid enw’r mudiad i ‘Plaid Ifanc’, lleihau’r pwyllgor gwaith ac ychwanegu strwythr newydd sef y Cyngor Cenedlaethol. Pasiwyd cynnig pellach i fabwysiadu Cyd-Gadeiryddion, gyda o leiaf un ohonynt yn fenyw.  Gwrthodwyd un cynnig pellach i newid datganiad cenhadaeth y cyfansoddiad. Bydd y cyfansoddiad newydd yn dod i rym go gyfer a Chynhadledd 2017.

Bydd pob aelod yn derbyn e-bost maes o law gyda’r cyfansoddiad newydd a chrynodeb o’r hyn a basiwyd ac a wrthodwyd yn y gynhadledd.

panel

Cawsom fodd i fyw yn gwrando ar Liz Musa a Delyth Jewell ddod i sôn am eu profiadau a’u hanawsterau fel menywod mewn gwleidyddiaeth. Roedd gwrando ar eu profiadau a’u geiriau o annogaeth i fenywod a phobl ifanc i ymwneud â gwleidyddiaeth yn ysbrydoliaeth i bob un oedd yn bresennol. Cafwyd sesiwn ddiddorol hefyd gan Syd Morgan, un o academyddion blaenllaw Plaid Cymru, yn sôn am Jack White a’r cysylltiad Cymreig â Gwrthryfel y Pasg yn Iwerddon.  Diolch iddynt am ddod i’n Cynhadledd ac am eu cefnogaeth barhaol i’n mudiad!

irish

Ar ddiwedd y dydd, cafwyd etholiad i’r Pwyllgor Gwaith, ac fe etholwyd 5 menyw a 4 dyn i’r pwyllgor, sy’n arwydd o’n gwaith caled ar sicrhau cydraddoldeb yn ein strwythurau democrataidd.

Cadeirydd: Emyr Gruffydd
Is-Gadeirydd: Branwen Dafydd
Ysgrifennydd: Owain Hughes
Trysorydd: Sioned Treharne
Swyddog Cyfathrebu: Fflur Arwel
Swyddog Menywod: Angharad Lewis
Swyddog Ymgrychoedd: Osian Owen
Swyddog Polisi: Elyn Stephens
Swyddog Aelodaeth: Rhydian Fitter

squad

Roedd hefyd yn bleser cael cwmni Adrian Fuentes Arevalo o’n chwaer-fudiad Gazte Abertzaleak yng Ngwlad y Basg, a Trefina Kerrain, o UDB Yaouank yn Llydaw, yn ein Cynhadledd eleni. Cawsom eu cwmni yn cymdeithasu yn y nos ac yn ymgyrchu yng Nghaerffili y diwrnod wedyn, ac roedd pawb wedi synnu ar safon uchel Cymraeg Trefina! Mae’n hollbwysig i ni fel mudiad ddatblygu perthynas glos â’n chwaer-bleidiau er mwyn cael dysgu o’u profiadau gwerthfawr nhw.

12973426_1019939934719809_6966918116939103357_o

Da iawn i’r criw ddaeth i ymgyrchu yng Nghaerffili ar ddydd Sul ac i’r gangen leol am fod mor garedig â darparu bwyd i ni! Canfasiwyd ystâd cyfan o dai a oedd yn help mawr i ymgyrch Lindsay Whittle.

12994495_1019503734763429_5189748801085966022_n

Ein targed flwyddyn nesaf fydd i gael cant o bobl ifanc yn cymryd rhan yn ein Cynhadledd Genedlaethol.

Diolch i bawb am eu holl waith caled yn sicrhau bod gan Gymru fudiad ieuenctid gwleidyddol sydd yn barod i frwydro ac ymgyrchu dros ryddid a thegwch cymdeithasol!

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *