Monthly Archives: Ebrill 2016

Fy Neffroad Gwleidyddol

gan aelod newydd, Arddun Rhiannon o Gaernarfon. Dechreuodd fy niddordeb i â gwleidyddiaeth tua chwe mlynedd yn ôl. Roeddwn i’n 13 mlwydd oed ac roedd y fiasco a elwir yn swyddogol fel Etholiad Cyffredinol 2010 wedi bod. Er mor ifanc…

Comment Read more

Mae’n rhaid i ni ymladd dros Gymru!

Rhydian Elis Fitter, ein swyddog aelodaeth, sy’n annog ein haelodau i fynd allan i ymgyrchu yn y pythefnos cyn yr etholiad.  Pythefnos yn unig sydd i fynd tan i Gymru ddewis llywodraeth newydd. Yn lle defnyddio’r amser yma i apelio…

Comment Read more

Straeon o’n Cynhadledd Genedlaethol, 2016

Wythnos diwethaf, ar ddydd Sadwrn y 9fed o Ebrill, cynhaliwyd Cynhadledd Genedlaethol Plaid Ifanc yn Undeb Myfyrwyr Caerdydd. Gyda bron i 60 yn mynychu, hon oedd y gynhadledd fwyaf lwyddiannus erioed. Cafwyd trafodaeth dda ar nifer o bynciau polisi –…

Comment Read more