Monthly Archives: Mawrth 2016

Cynhadledd Genedlaethol 2016

Mae Plaid Ifanc yn falch o gyhoeddi bod ein cynhadledd genedlaethol am gael ei chynnal ar Ebrill y 9fed. Dyma gyfle i’r mudiad ddod at ei gilydd i werthuso’r cynnydd anhygoel yr ydym wedi ei wneud dros y flwyddyn ddiwethaf,…

Comment Read more

Llythyr i’m merch

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched, penderfynodd Fflur Arwel, ein Hysgrifenydd Cenedlaethol, ysgrifennu rhywbeth fyrmryn bach yn wahanol. [Ffeminydd: Unigolyn sydd yn credu mewn cydraddoldeb cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd rhwng y rhywiau.] Falle eu bod nhw wedi ceisio dweud wrthot ti…

Comment Read more

Neges Dydd Gwyl Dewi

Er nad yw’n ddydd gwyl swyddogol, y cyntaf o Fawrth yw cyfle’r Cymry i gael dathlu ein bodolaeth fel cenedl.  Ar ein diwrnod cenedlaethol, mae’n hollbwysig i ni gofio hanes Cymru. Hanes sydd, drwy’r canrifoedd, wedi bod yn un cythryblus….

Comment Read more