Dyletswydd, nid dymuniad

bangorOsian Owen, Cadeirydd Plaid Ifanc Bangor, aeth gyda’r gangen i’r rali gwrth-ffasgaidd yn Llangefni dros y penwythnos. Dyma erthygl am ei brofiad yno. 

Dyletswydd nid dymuniad oedd mynd i Langefni. Dyletswydd fel dinesydd sy’n caru’r wlad hon a’i phobl. Cawsom ein rhybuddio gan un o drefnwyr y rali cyn cychwyn fod rhai o’r pethau y byddem yn eu clywed yn ein brifo, ac yn ein gwylltio. Fel dywedodd Leanne, “An attack on you is an attack on all of us.”  Nid ymosodiad yn erbyn Mwslemiaid, mewnfudwyr, a ffoaduriaid yn unig oedd rali’r North Wales Infidels (neu’r North Wales Imbeciles fel cawsant eu hadnabod), ond ymosodiad yn erbyn unrhyw un sy’n credu mewn parch, democratiaeth a chydraddoldeb.

Mi deimlais i fy stumog yn troi pan welais i’r baneri gyda’r geiriau ‘No More Mosques’, ‘Refugees Not Welcome’, a ‘White Supreme’ arnynt. Goruchafiaeth y gwyn; syniad oeddwn i’n meddwl oedd yn sownd am byth yn llyfrau hanes. Ond yr hyn a wnaeth i mi deimlo’n salach fyth oedd gweld y ddraig goch, ein baner ni, yn cael ei dyrchafu uwchlaw’r baneri hyn – roeddent yn meiddio gwneud hyn yn enw Cymru.bangor2

Ar un pwynt yn ystod y gwrthdystiad, fe gychwynnodd y dorf, torf y gwrthwynebwyr, ganu Calon Lân. Ystrydebol, efallai, ond addas. Ystyriwch y geiriau, “Calon lân yn llawn daioni”. Ond yn anffodus dyma rywbeth nad oedd gan ein cyfeillion, yr infidels. Fel dywedodd un o’r siaradwyr ar y diwrnod, ‘They only know hate.’ Ac mae’r casineb hwn yn berygl. Mae’r bobol hyn yn lledaenu neges o gasineb ac anoddefgarwch, ac yn creu stigma a drwgdeimlad tuag at fewnfudwyr. Mae rhai wedyn yn llyncu’r celwyddau am eu bod yn ceisio dod o hyd i rywun i’w beio am broblemau ein gwlad. Y perygl yw bod yr ideoleg hon yn treiddio’n araf bach i wleidyddiaeth prif lif, ac yn cael platfform. Dyma oedd yn wych oedd gweld gwleidyddion ac actifyddion pleidiau gwleidyddol amrywiol yn dod at ei gilydd ddoe. Nid ddoe oedd yr amser ar gyfer gwleidyddiaeth bleidiol, na bod yn llwythol, dim ond criw o bobl yn dod at ei gilydd i wrthod y math yma o ‘wleidyddiaeth’.

Un o’r pethau sydd yn fy nrysu gyda’r fath fudiadau yw eu bod yn benderfynol o ddefnyddio’r rhyfeloedd byd, a’r fyddin, i greu rhyw ymdeimlad o genedlaetholdeb Prydeinig sydd yn ei dro’n cael ei ddefnyddio i gyfiawnhau eu rhethreg gwrth-fewnfudo. Yn y rhyfeloedd byd hyn bu ein cyndeidiau a mamau yn brwydro yn erbyn ideoleg Natsïaidd, tra bod delfrydau’r infidels yn cyd-fynd â’r ideoleg hwn. Ydy hyn yn annheg i mi honni? Nac ydy, dim pan mae un o’r infidels mwyaf blaenllaw’r rali ddoe yn gwneud saliwt Natsiaidd heb mymryn o gywilydd. Digon i wneud i rywun yn sâl.

bangor3Anarferol iawn fuasai cynnal y fath rali heb sôn am ffoaduriaid. Un o’u harwyddeiriau ar y posteri oedd ‘Refugee or ISIS?’. Hoffwn ei wneud yn hollol glir heddiw i bobol y byd, yn yr un modd nad ydy ISIS yn cynrychioli Mwslemiaid y byd, tydi’r infidels ddim yn cynrychioli’r Cymry!
“Evil prevails when good people do nothing”. Dyletswydd nid dymuniad oedd mynd i Langefni ond mi oedd ein neges ddoe yn glir: rydym ni’n gwrthod hiliaeth, yn gwrthod ffasgaeth, ac yn dathlu amrywiaeth! Cymru pawb yw hon!

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *