Dydd Rhyngwladol Cofio Pobl Trawsrywiol

Heddiw, ar draws y byd, mae pobl yn cofio am yr holl rhai hynny sydd wedi cael eu lladd yn ddidrugaredd a’u poenydio am fyw eu bywyd. Ar Ddydd Rhyngwladol Cofio Pobl Trawsrywiol, mae Plaid Cymru Ifanc yn sefyll gyda phawb sydd wedi dioddef o achos diffyg goddefgarwch, yng Nghymru ac ar draws y byd.

Mae pobl trawsrywiol yn dal i ddioddef lefelau brawychus o drosedd yn eu herbyn yn ddyddiol. Mewn nifer o wledydd, ystyrir trawsrywioldeb fel salwch meddwl, ac mewn rhai eraill mae’n amhosib newid rhyw neu enw person yn swyddogol. Yng Nghymru, mae pobl trawsrywiol yn dioddef o wahaniaethu yn y gweithle, o gam-drin yn eiriol ac yn gorfforol ac o gamddealltwriaeth cyffredinol o’u sefyllfa, dim ond am eu bod nhw’n drawsrywiol.

Tra ein bod yn cofio am y cannoedd o bobl trwy ‘r byd a laddwyd y flwyddyn hon, mae Plaid Cymru Ifanc yn benderfynol o ymladd i newid y sefyllfa warthus hon er mwyn creu cymdeithas mwy gwaraidd, goddefgar a chytûn.

 

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *