Cynhadledd lwyddiannus!

3Daeth mwy o aelodau Plaid Ifanc nac erioed o’r blaen i Gynhadledd y Blaid yn Aberystwyth eleni. Daeth bron i 40 o bobl ifanc i’n digwyddiad, lle trafodwyd grymuso pobl ifanc a’n rôl bwysig yn adeiladu democratiaeth Gymreig lewyrchus. Diolch i Adam Price, Liz Saville Roberts AS a’n Swyddog Menywod Branwen Mair am eu hysbrydoliaeth a’u syniadau. Daniel Roberts, ein Swyddog Aelodaeth, gadeiriodd y sesiwn.

Yn ogystal, cafodd dau gynig gan Blaid Ifanc eu cymeradwyo gan y gynhadledd – un yn galw am Senedd i’r Ifanc, a’r llall gan Gangen Llanelli yn galw am daclo stigma yn erbyn iechyd meddwl mewn ysgolion.

Wrth gwrs, pwysig yw nodi y cafodd yr ochr gymdeithasol y sylw perthnasol eleni eto! Yn ogystal a gwneud i aelodau’r Blaid i chwerthin gyda’n ffansîn dychanol, a grewyd diolch i gyfraniadau nifer o aleodau Plaid Ifanc, cawsom gyfle i ail-greu llun protest gyntaf Cymdeithas ar Bont Trefechan!trefechan

Yn olaf, diolch i fawrion y Blaid am fodelu a chefnogi ein crysau-T newydd sbon! Os hoffech chi archebu un, neu os hoffech ymuno yng ngweithgarwch eich cangen leol, danfonwch e-bost atom at plaidifancyouth@gmail.com.2

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *