Monthly Archives: Tachwedd 2015

Dyletswydd, nid dymuniad

Osian Owen, Cadeirydd Plaid Ifanc Bangor, aeth gyda’r gangen i’r rali gwrth-ffasgaidd yn Llangefni dros y penwythnos. Dyma erthygl am ei brofiad yno.  Dyletswydd nid dymuniad oedd mynd i Langefni. Dyletswydd fel dinesydd sy’n caru’r wlad hon a’i phobl. Cawsom…

Comment Read more

Dydd Rhyngwladol Cofio Pobl Trawsrywiol

Heddiw, ar draws y byd, mae pobl yn cofio am yr holl rhai hynny sydd wedi cael eu lladd yn ddidrugaredd a’u poenydio am fyw eu bywyd. Ar Ddydd Rhyngwladol Cofio Pobl Trawsrywiol, mae Plaid Cymru Ifanc yn sefyll gyda…

Comment Read more

Cynhadledd lwyddiannus!

Daeth mwy o aelodau Plaid Ifanc nac erioed o’r blaen i Gynhadledd y Blaid yn Aberystwyth eleni. Daeth bron i 40 o bobl ifanc i’n digwyddiad, lle trafodwyd grymuso pobl ifanc a’n rôl bwysig yn adeiladu democratiaeth Gymreig lewyrchus. Diolch…

Comment Read more