Na i ail-enwi Stadiwm y Mileniwm!

Mae Stadiwm y Mileniwm yn cynrychioli dechrau’r Gymru newydd a ddatblygodd ar ddiwedd y 90au. Cafodd ein cenedl ei chydnabod am y tro cyntaf ers canrifoedd wedi sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol a ffenomenon Cwl Cymru a oedd yn nodweddiadol o’r cyfnod. Efallai mai un o binaclau yn nhwf ein hunan-hyder fel cenedl oedd adeiladu Stadiwm y Mileniwm – un o’r mannau gorau yn y byd ar gyfer chwaraeon – a chafodd ei adeiladu yng nghanol ein prifddinas. Mae’r stadiwm yn dangos Cymru ar ein gorau; cyngherddau byw bythgofiadwy, Craig Bellamy yn sgorio i guro’r Eidal o 2-1, a Chymru yn curo Lloegr o 30 pwynt i 3 i ennill Pencampwriaeth y Chwe Gwlad. Dyma’r man lle rydym yn arddangos Cymru i’r byd – a lle mae 70,000 o bobl yn canu ein hanthem genedlaethol wedi atseinio dros y byd.

I’r perwyl hwn, rydym yn gwrthwynebu ail-enwi’r stadiwm fel Stadiwm y Principality, yn enwedig am y dryswch y gallai’r enw achosi yn y Saesneg. Dros ganrifoedd, mae Cymru ymawedi cael ei labelu fel tywysogaeth, sy’n ffeithiol anghywir ac yn ein diraddio. Pobl Cymru ddyliai ddiffinio ein cenedl ein hunain, yn hytrach na chael ein diffinio oherwydd ein cysylltiad â’r frenhiniaeth Brydeinig. Mae Stadiwm y Mileniwm yn symbol o genedl sydd wedi ail-ddarganfod ein hunan-barch – a dydyn ni ddim am i ieithwedd hen-ffasiwn fel hyn newid hynny. Pan fydd Cymru yn dangos ein stadiwm modern i weddill y byd, dydyn ni ddim eisiau hyn i gael ei gysylltu â hi.

Yn ogystal â hyn, rydym yn gwrthwynebu’r ffaith bod rhaid i fan mor eiconig a’r stadiwm gael ei henwi ar ôl corfforaeth breifat. Mae traddodiad Ewropeaidd hir o enwi mannau cyhoeddus o bwys cenedlaethol ar ôl ffigurau cenedlaethol – o’r Avenue Charles De Gaulle ym Mharis, y Schillerstrasse ym Merlin, a Stadiwm Olympaidd Lluís Companys yn Barcelona. Fel enw Stadiwm y Mileniwm, mae hyn y rhoi llawer mwy o ystyr i fan cyhoeddus nag enw corfforaeth ariannol, boed hi’n un Cymreig fel Cymdeithas Adeiladu’r Principality neu beidio.

Arwyddwch y ddeiseb yma os ydych yn cytuno mai enw stadiwm genedlaethol Cymru yw Stadiwm y Mileniwm, ac mai dyna fel fydd hi am byth.

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *