Monthly Archives: Medi 2015

Bant i Frwsel!

Yn ddiweddar aeth Liam Bowen, cynrychiolydd cangen Caerdydd, i Frwsel er mwyn cwrdd ag aelodau EFAy. Dyma’i flog yn sôn am ei daith…   Bues i’n ddigon ffodus dros y penwythnos diwetha’ i fynd ar fy ‘Plaid Misson’ gynta’ dros…

Comment Read more

Na i ail-enwi Stadiwm y Mileniwm!

Mae Stadiwm y Mileniwm yn cynrychioli dechrau’r Gymru newydd a ddatblygodd ar ddiwedd y 90au. Cafodd ein cenedl ei chydnabod am y tro cyntaf ers canrifoedd wedi sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol a ffenomenon Cwl Cymru a oedd yn nodweddiadol o’r cyfnod….

Comment Read more

Rydyn ni oll yn fodau dynol

Mae’r llun trasig diweddar o blentyn wedi boddi ar y lan yn Nhwrci wedi sbarduno’r tabloids Prydeinig i newid cyfeiriad yn llwyr ar argyfwng ffoaduriaid Ewrop. Mae’r digwyddiad trasig yma yn ein hatgoffa bod gan y sefydliad Prydeinig fwy o…

Comment Read more