Yn yr Eisteddfod…

‘Steddfod dda oedd ‘Steddfod Meifod. Ynghyd a’r Cadeirio, Coroni, canu ac yr effemera eisteddfodol arferol, bu’n blatfform i amrywiaeth o ddigwyddiadau pellach, fwy gwleidyddol eu naws.
Fore Mawrth cafwyd sesiwn ddiddorol gan Aelod Seneddol Dwyfor Meirionydd, Liz Saville Roberts, wrth iddi ystyried i ba raddau mae gwleidyddiaeth gyfredol yn amddifadu bobl ifanc. Cafwyd cyfle ar ddiwedd yr araith i’r gynulleidfa gynnig eu syniadau eu hunain ar sut i annog bobl ifanc i ymddiddori mewn gwleidyddiaeth, gyda nifer o aelodau Plaid Cymru Ifanc yn fodlon iawn i fynegi eu barn- gan grybwyll materion megis mwy o bwyslais ar addysg wleidyddol.
Profodd ddydd Mercher i fod yn ddiwrnod arwyddocaol iawn yn hanes Plaid Cymru, wrth iddi ddathlu ei phen-blwydd yn 90 oed. Cynhaliwyd digwyddiad arbennig ar stondin y Blaid i nodi’r dathliad, gyda Leanne Wood, Dafydd Iwan, ac hefyd, ein swyddog merched, Branwen Dafydd yn siarad. Pen-blwydd Hapus Plaid Cymru – hir oes i 90 mlynedd arall! Cafwyd yr un cyffro brynhawn Mercher, gyda nifer o gefnogwyr ifanc yn mynychu Sesiwn Holi ac Ateb gyda Chabinet Cysgodol Plaid Cymru, tra fu i rai fwy mentrus fynychu sesiwn gan Dr T. Robin Chapman yn trafod hanes Islwyn Ffowc Elis tra’n ymgeisydd Plaid Cymru yn etholaeth Maldwyn yn is-etholiad 1962 (darlith y cafodd ei disgrifio ein Cadeirydd, Aled Morgan Hughes; “un o uchafbwyntiau yr Eisteddfod“!)

branwen2
Erbyn ddydd Gwener, wrth i fwyfwy o ieuenctid Cymru dyrru i’r maes i fwynhau, daeth cynulleidfa barchus iawn i wrando ar ein Swyddog Merched, Branwen Dafydd yn holi’r gantores ifanc boblogaidd Casi Wyn yn nigwyddiad eisteddfodol blynyddol Plaid Cymru Ifanc. Cafwyd trafodaeth eang a diddorol ar nifer o themau – o gerddoriaeth, i Batagonia i Gymry Llundain; gyda phawb a fynychodd i’w weld wedi mwynhau yn arw!
Edrychwn ymlaen am Eisteddfod Y Fenni flwyddyn nesaf yn barod!

plaid ifanc 6

 

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *