Taith i Ysgol Haf Compromís Ifanc, Gwlad València

Ym mis Gorffennaf 2015 derbyniodd Plaid Cymru Ifanc wahoddiad gan adain ifanc Compromís i fynd i’w hysgol haf rhwng yr 31ain o Orffennaf a’r 2il o Awst 2015. Cafodd Owain Hughes, Cadeirydd Cangen Aberystwyth, ei ddewis i gynrychioli Plaid Cymru Ifanc a dyma ddyddiadur byr o’i antur yng Ngwlad Falensia.

I fod yn hollol onest, doeddwn i ddim wedi paratoi yn drywlwyr ar gyfer fy antur diweddaraf. Yr unig Sbaeneg roeddwn yn gwybod oedd o wythnos o wersi yn yr ysgol fel rhan o’r Bac Cymreig, ac doeddwn i’m yn deall Catalaneg o gwbl. Yn ychwanegol i hyn, nid oeddwn yn gwybod llawer am ddiwylliant, hanes na gwleidyddiaeth Gwlad Falensia. Roeddwn am ddysgu llawer iawn o bethau dros amser byr iawn, ond roedd o’n brofiad hynod o bleserus.

Wrth i mi adael yr awyren efo fy nghyd-deithwyr, ces fy nharo gan don o wrês -sioc ar ôl gwario fy haf yn Aberystwyth! Tra bod y teithwyr eraill i gyd yn barod am benwythnos o yfed trwm yn rhai o drefi mwyaf twristaidd y Costa Blanca, roeddwn i yma am reswm gwahanol iawn. Roedd o’n amlwg i bawb nad oeddwn i yma er mwyn mynd dros ben llestri yn yfad yn Benidorm – roeddwn i’n edrych mwy fel person ar fin dechrau taith Interrail! Roedd hwn yn help i gynrychiolydd Compromís oedd yn mynd i orfod gallu fy ffeindio trwy’r llwythi o bobl ar benwythnosau stag a phartion plu yn honcian trwy ‘arrivals’!

Neidiais mewn i gar ei ffrind cyn carlamu lawr y briffordd tuag at adeiladau uchel, gwyn dinas Alacant (neu Alicante yn Sbaeneg). Pan gyrhaeddais, nes i ddadlwytho fy magiau yn nhŷ cynrychiolydd Compromís, Juanma, ac fe aeth â fi am daith o’r ddinas, yn bwyta bwyd stryd hynod o flasus ar y ffordd.

Y diwrnod wedyn gyrrom i’r ysgol haf ei hun mewn yn tref fach o’r enw Ondara, tua 20 milltir i’r gogledd o Benidorm. A doedd yr dau lle methu fod yn fwy gwahanol – mae o fel cymharu Rhyl ac Ysbyty Ifan! Mae Ondara yn dref Catalaneg ei hiaith, efo economi sydd wedi sefydlu yn bennaf ar amaethyddiaeth a gwasanaethau. Wedi bore o sgyrsiau gan aelodau’r blaid ifanc ac Aelodau Seneddol, gwnaethon ni ein fordd tuag at y ffermdy/hostel ar y tu allan i’r dref. Yma, wnaethom chwarae nifer o gemau tîm, fel rasus wy ar lwy a.y.y.b, er do di adnabod ein gilydd a phobl newydd. Roedd gan bawb didordeb  mawr ym Mhlaid Cymru, gwleidyddiaeth Cymru ac, wrth gwrs, ein gobeithion gyfer cystadeluaeth pel-droed Ewrop yn Rwsia flwyddyn nesa!

Pilota Valenciana, gêm draddodiadol o'r wlad.

Pilota Valenciana, gêm draddodiadol o’r wlad.

Y diwrnod wedyn cawsib bu  nifer o sgyrsiau am themâu teb i’r rhai basem yn siarad amdanynt yn ysgol haf Plaid Ifanc, fel sut i redeg ymgyrch etholiadol lwyddiannus. Ond roedd rhai themau yn  problemau yng Ngwlad Falensia ei hun, fel sut i ymladd yn erbyn hiliaeth tuag at pobl Roma. Wedi hyn gwnaethom wario tipyn o oriau wrth ymyl y pwll nofio. Ac ar ôl ein siesta hollbwysig, dysgais sut i chwarae gem draddodiadol o’r ardal, o’r enw Pilota Valenciana (fel tenis heb raced), ac roedd o’n wych!

Yn yr nos, aethom yn ôl i Ondara lle trefnodd Compromís gig arbennig gyda band lleol. Roedd mewn neuadd agored yn nganol yr tref, felly roedd pobl leol yn cael dod am ddim. Roedd baneri Gwlad Falensia ym mhob man yn y neuadd, ac roedd cefn yr llwyfan wedi ei addurno gyda logo Compromís. Mae’n amlwg bod digwyddiadau fel hyn yn sicrhau bod delwedd y blaid yn un perthnasol i bobl ifanc.

Y gig yn Ondara

Y gig yn Ondara

Ar ddydd Sul (ar ol i pawb adfer o’r noson o’r blaen) roedd o’n amser dweud hwyl fawr, wrth i bawb ddechrau eu taith y ôl adref. Ond i mi, doedd yr antur ddim ar ben eto. Ar ôl ymlacio am weddill y diwrnod yn nhy Juanma, y bore wedyn aeth e â fi o gwmpas Neuadd dinas Alacant. Roedd hwn yn reit gyffrous gan mai hwn oedd y tro cynta iddo ef ac aelodau eraill Compromís Ifanc fod yn yr adeiladau. Cyn hyn, roedd y PP, y blaid geidwadol Sbaenaidd, wedi bod mewn pwer ers canol y 90au. Yn mis Mai, collon nhw’r etholiad lleol a nawr mae Compromís mewn clymblaid gyda’r Blaid Sosialaidd a phlaid adain chwith o’r enw Podemos.  fewn. Yr rhan gorau o’r daith oedd cael fy dangos o gwmpas Neuadd y ddinas gan aelod cabinet lleol dros yr economi.

Diddorol hefyd yw nodi bod y cysylltiadau rhwng Cymru ac Alacant yn mynd yn ddyfnach na’r miloedd o bobl bob blwyddyn sy’n ymweld â thraethau cyfagos. Yn nyddiau olaf Rhyfel Cartref Sbaen yn 1939, gyda lluoedd Ffasgaidd Franco ychydig filltiroedd yn unig o Alacant, fe ddociodd llong lô o’r enw y Stanbrook yn Alacant er mwyn cario cannoedd o weriniaethwyr i fan diogel, pobl a fyddai wedi cael eu lladd neu eu carcharu gan y ffasgwyr pe na baent wedi gallu dianc. Capten y llong oedd Archibald Dickson, Cymro yn enedigol o Gaerdydd. Yn 2009, cafodd Dickson ei gydnabod yn swyddogol gan Gomisiwn dros Adfer Côf Hanesyddol Alacant, corff sy’n sicrhau bod y rheini a frwydrodd dros ddemocratiaeth yn cael eu cofio’n swyddogol.

Juanma, fi ac aelodau lleol Compromís yn ymweld a neuadd y ddinas. Fi yw'r ail i'r chwith!

Juanma, fi ac aelodau lleol Compromís yn ymweld a neuadd y ddinas. Fi yw’r ail i’r chwith!

Ar ôl hyn, casglais fy mag a dal bws i’r maes awyr, ar ôl dweud hwyl fawr wrth fy ngwesteiwr ffantastic, Juanma. I unrhyw aelod o Plaid Ifanc sy’n cael yr siawns i gynrychioli’r Plaid tu allan i Gymru, cymerwch y siawns!

Moltes gràcies per convidar-nos, Compromís! Visca el País Valencià!

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *