Monthly Archives: Awst 2015

Blaenoriaethau

Pan ofynnodd Plaid Cymru am gydraddoldeb ariannol gyda’r Alban yn ystod Etholiad Cyffredinol 2015, bûm yn destun gwawd ac anghrediniaeth ar naïfrwydd ymddangosiadol y blaid. Hyd yn oed pan nododd Leanne Wood ei fod yn cael ei dderbyn fel gwybodaeth…

Comment Read more

Yn yr Eisteddfod…

‘Steddfod dda oedd ‘Steddfod Meifod. Ynghyd a’r Cadeirio, Coroni, canu ac yr effemera eisteddfodol arferol, bu’n blatfform i amrywiaeth o ddigwyddiadau pellach, fwy gwleidyddol eu naws. Fore Mawrth cafwyd sesiwn ddiddorol gan Aelod Seneddol Dwyfor Meirionydd, Liz Saville Roberts, wrth…

Comment Read more

Taith i Ysgol Haf Compromís Ifanc, Gwlad València

Ym mis Gorffennaf 2015 derbyniodd Plaid Cymru Ifanc wahoddiad gan adain ifanc Compromís i fynd i’w hysgol haf rhwng yr 31ain o Orffennaf a’r 2il o Awst 2015. Cafodd Owain Hughes, Cadeirydd Cangen Aberystwyth, ei ddewis i gynrychioli Plaid Cymru…

Comment Read more