Hwyl yr Ysgol Haf

Hyfryd oedd cael cwmni nifer fawr o aelodau Plaid Ifanc yn Ysgol Haf Plaid Cymru yng Nghaerdydd dros y penwythnos diwethaf. Bu’n gyfle euraidd i aelodau, yn llythrennol o Fôn i Fynwy, gael cyfle i ddod ynghyd a chymdeithasu, gwleidydda a thrafod y camau anghenrheidiol sydd angen eu cyflawni yn ein brwydr am Gymru chyfiawn, rydd.

Cafwyd nifer o sesiynnau amrywiol a difyr eu naws, yn eu plith, cyn-AS Plaid Cymru, Adam Price yn trafod y sgil o Berswadio, sesiwn ar ddeunydd effeithiol o gyfryngau cymdeithasol, a chyfle egsliwsif i holi Cabinet Cysgodol Plaid Cymru. Ynghyd a hyn, ar y nos Sadwrn, cafwyd sesiwn arbennig i aelodau a chefnogwyr Plaid Cymru Ifanc a gynnigiodd gyfle i bawb gael mewnbwn ar ein gweledigaeth, gweithgarwch a phwrpas fel adain ieuenctid Plaid Cymru.

Nid aelodau Plaid Cymru Ifanc yn unig fynychodd ychwaith- yn wir, cafwyd cynrychiolaeth o bedwar ban Byd, gydag ymweliad Gerard, Guillem ac Adrian o Gatalonia, Valencia a Wlad y Basg, ynghyd a Gareth o Swydd Efrog! Drwy gael cyfle i’w holi am eu gobeithion a’u gweledigaeth yn y sesiwn Plaid Cymru Ifanc, a chael cyfle i sgwrsio yn anffurfiol gydag hwy drwy gydol y penwythnos, bu’n gyfle amhrisiadwy i rannu ein breuddwydion, profiadau a chydsafiad am hunan-benderfyniad, a Fyd tecach, rhydd.

Nid gwleidyddiaeth oedd popeth, fodd bynnag- cafwyd digon o gyfleon i gymdeithasu yn anffurfiol hefyd, gyda chwis ar y nos Wener, a noson Gomedi ar y Nos Sadwrn…ac wrth gwrs peint neu ddau ar eu hôl yn y Bae!

Nododd Brett John o Lanelli, mewn ymateb i’w Ysgol Haf gyntaf…

“Fel rhywun nad oedd erioed wedi bod o’r blaen, nid oeddwn yn siwr beth i ddisgwyl. Fodd bynnag, nawr yn edrych yn ôl ar y penwythnos, credaf bu Ysgol Haf yn gyfle arbennig i gwrdd a aelodau newydd o ‘Deulu Plaid’, ynghyd a dysgu sgiliau ymgyrchu gan wleidyddion a oedd wedi profi llwyddiant etholiadol, megis Patrick Grady- Aelod Seneddol SNP. Rhaid pwysleisio roedd yr Ysgol Haf yn llawer o hwyl hefyd- roedd y cwis ar y nos Wener yn gyfle gwych i wario amser gyda rhai o fy ffrindiau newydd, ar un yn wir am y Noson Gomedi ar y Nos Sadwrn!”

Cadw’ch olwg allan am fwy o ddigwyddiadau Plaid Cymru Ifanc yn y dyfodol agos!

 

ysgol haf1

 

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *