Pleidlais 16+ – cenhedlaeth o bleidleisiau wedi’u colli

Gyda Phlaid Cymru Ifanc yn gefnogwr hir-sefydlog o’r ymgyrch i ostwng yr oedran pleidleisio i 16 oed, rhaid croesawu cyhoeddiad adroddiad y Cynulliad Cenedlaethol heddiw a gefnogai fath ddiwygiad.

Serch hynny, rydym yn siomedig na welwyd y fath gyhoeddiad yn cael ei gefnogi ynghynt, yn enwedig wrth ystyried y gefnogaeth fwyafrifol a oedd i’w brofi yn y Cynulliad o blaid fath ddiwygiad dro yn ôl. I bob ystyr, mae cenhedlaeth o bobl ifanc 16 ac 17 oed wedi cael eu pleidlais gyntaf yn Etholiad Cynulliad flwyddyn nesaf wedi ei ddwyn oddi wrthynt, yn enwedig wrth ystyried bydd eu cyfoedion Albanaidd yn cael y fraint o daro pleidlais yn yr Etholiad yno. Mae’r ffaith fydd bobl ifanc 16 ac 17 oed yn methu taro pleidlais, nid yn unig o anghymwynas i bobl ifanc Cymru, ond mae’r mater hefyd yn mynd i galon y setliad datganoli trydydd-radd Cymreig.

Gyda’r ymgynghoriad bellach drosodd, rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu ar unwaith i alluogi pobl ifanc 16 ac 17 oed i gael pleidleisio o 2017 ymlaen, gan fynd ati i lobïo San Steffan i’r eithaf er mwyn sicrhau bod Cymry ifanc o’r oed yn cael pleidleisio yn y Refferendwm Ewropeaidd hollbwysig yn 2017.

Yn olaf rhaid cofio, serch y ffaith fod cefnogi’r fath ddiwygiad o alluogi pobl 16 oed i bleidleisio yn gam sylweddol yn y cyfeiriad iawn, ni fydd ychwaith yn ateb i’r cwestiwn o gyfranogiad yr ieuenctid mewn gwleidyddiaeth yn ei hun. Yn hytrach, dylid ei ystyried yn rhinwedd o’r ymgyrch ehangach o gynyddu diddordeb a llais yr ieuenctid mewn ac annog pobl ifanc i gofrestru i bleidleisio.

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *