Monthly Archives: Gorffennaf 2015

Llafur yn bradychu’r ifanc

Wythnos ddiwethaf, wrth i’r Geidwadwyr cychwyn ymysodiad arall ar bobl arferol ar draws y DG, eisteddodd y Blaid Lafur yn ôl a gwylio. Gwnaeth 48 o ASau’r Blaid Lafur gwrthryfela, ond nid yw hynna’n unrhyw beth iddynt fod yn falch…

Comment Read more

Hwyl yr Ysgol Haf

Hyfryd oedd cael cwmni nifer fawr o aelodau Plaid Ifanc yn Ysgol Haf Plaid Cymru yng Nghaerdydd dros y penwythnos diwethaf. Bu’n gyfle euraidd i aelodau, yn llythrennol o Fôn i Fynwy, gael cyfle i ddod ynghyd a chymdeithasu, gwleidydda…

Comment Read more

Pleidlais 16+ – cenhedlaeth o bleidleisiau wedi’u colli

Gyda Phlaid Cymru Ifanc yn gefnogwr hir-sefydlog o’r ymgyrch i ostwng yr oedran pleidleisio i 16 oed, rhaid croesawu cyhoeddiad adroddiad y Cynulliad Cenedlaethol heddiw a gefnogai fath ddiwygiad. Serch hynny, rydym yn siomedig na welwyd y fath gyhoeddiad yn…

Comment Read more