Llythyr Agored i Stagecoach

Plaid Cymru Ifanc yn ymateb i ddifyg cydnabyddiaeth Stagecoach ystrydeb ei hysbyseb  diweddar.

 

 

 

 

 

Annwyl Stagecoach Cymru,

Diolch am ymateb i’n erthygl diweddaraf yng nhylch eich hysbysb dychanol. Mewn iaith blaen a syml ceisiom ategu pa mor hen ffasiwn yw eich hysbyseb wrth gyfleu dyfodol pobl ifanc. Yn anffodus, mae’n amlwg eich bod wedi camddeall ein safbwynt yn gyfan gwbl.

“Our discount travel scheme provides big financial savings for 16 to 19 year olds in Wales, whatever their background or future career. We want to make sure as many people as possible know about the scheme & didn’t intend any other meaning in the advertising. As we look to the next round of promotion, we will take your comments into consideration. Thanks”

Ni allwn ddadlau nad ydych yn ymroi i geisio cynnig arbedion i bobl ifanc 16-19 oed yng Nghymru. Llongyfarchiadau! Yr hyn sydd yn peru pryder ini yw eich agwedd o’r oes a fu am y byd gwaith. A oeddech chi’n ymwybodol bod bron i hanner cyfreithwyr cofrestredig Cymdeithas y Cyfreithwyr yn fenywod (62, 844 o 130, 382). Hwrê! Cam cadarnhaol, heb os!

Camau’n bychain yn unig yw’r rhain.

Llynedd dathlwyd 40 mlynedd ers sefydlu’r Ddeddf Cyflog Cyfartal. Dathlwyd hynny mewn steil?! Yn anffodus, na. Datgela ystadegau ONS bod menywod yn ennill £100 yn llai na dynion yr wythnos. Maent hefyd yn gweithio mewn swyddi rhan-amser ac yn llai tebygol o geisio am y swyddi mwyaf uchelgeisiol. Mae’n rhaid ini newid hyn. Trwy barhau i ystradebu, fel y gwnaethoch, bydd dim yn newid. Bydd menywod yn parhau i feddwl mai eu hunig opsiwn yw i geisio am swyddi mwy traddodiadol gyda chyflog is heb obaith o ddatblygu’n broffesiynol.

Wrth ichi gategareiddio pobl ifanc 16-19 mewn cyfnod hanfodol yn eu bywyd, heb os bydd eu cefndir, boed yn fenywaidd neu beidio, yn ffactor wrth iddynt ddewis gyrfa. Rydym yn argymell eich bod yn ymddiheirio ini fel pobl ifanc, merch neu fachgen, am ddefnyddioi ystradebau hen ffasiwn i sarnu ar eu gobeithion am ddyfodol gwell. Rydym hefyd yn gofyn ichi waredu’ch hysbyseb dilornys a dangos eich bod am adeiladu dyfodol cyfartal i bawb.

Yn Gywir,
Plaid Cymru Ifanc

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *