Llwyddiant #AchubPantycelyn

Ychydig wythnosau yn ôl, a hynny yng nghanol cyfnod arholiadau myfyrwyr Aberystwyth, cyhoeddodd Brifysgol y dref ei chynlluniau i gau Neuadd Breswyl Pantycelyn. Roedd y penderfyniad yn ergyd mawr i fyfyrwyr Cymraeg y brifysgol, staff y sefydliad a hefyd darpar a chyn myfyrwyr hyd Gymru a thu hwnt.

Er yr amseru gwael, ac er y byr rybudd, ail daniwyd yr ymgyrch #AchubPantycelyn – un a ystyrir yn llwyddiannus ond ychydig o fisoedd ynghynt. Daeth myfyrwyr UMCA a rhai aelodau staff ynghyd gydag aelodau Cymdeithas yr Iaith ac aelodau Plaid Cymru Ifanc i brotestio ac i feddiannu’r adeilad.

Ar ôl wythnos o brotestio daeth gair, dydd Iau, bod y Brifysgol wedi cytuno i ymrwymo ei hunan at Bantycelyn. Dywedodd y canghellor, Emyr Jones Parry, y bydd Pantycelyn yn ailagor ymhen 4 mlynedd academaidd gan gynnig neuadd Penbryn fel llety iaith Gymraeg yn y cyfamser.

 

Elin Jones Pantycelyn1

Ddoe bu’r protestwyr, sydd yn dal i feddiannu’r adeilad, yn cynnal diwrnod agored er mwyn codi ymwybyddiaeth o’u hymgyrch. Roedd nifer fawr yno’n dathlu, gan gynnwys Elin Jones AC, a ddywedodd:

Buddugoliaeth yw’r cytundeb yma i’r Gymraeg yn bennaf, ond hefyd i ymgyrch greadigol a chadarnhaol, ac i Brifysgol a wrandawodd yn y diwedd ar ei myfyrwyr ac anrhydeddodd ei dyletswydd Siarter i’r Gymraeg.

Er yr hapusrwydd, mae’n rhaid sicrhau bod y Brifysgol yn cadw at ei gair gyda hyn. Mae Pantycelyn yn llawer mwy nag adeilad yn unig, ac mae’r Brifysgol ond yn dechrau dod i weld hynny. Mae adeilad Pantycelyn yn fwy na lety, ond yn hytrach yn gadarnle ar gyfer y Gymraeg. Mae’n rhaid i ni fel Cymry cadw llygaid barcud ar yr addewid. Mae’r adeilad, y gymuned, a’r iaith yn rhy bwysig i’w colli.

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *