Claddwyd yr hen ystrydebau flynyddoedd lawer yn ôl, naddo?!

Os ydych chi’n teithio ar fysys Stagecoach, mae’n digon posib eich bod chi wedi sylwi ar hysbyseb sydd, mae’n debyg, yn rhagdybio ambell i beth am ferched a bechgyn. Dyma Branwen Mair, Swyddog Menywod Plaid Cymru Ifanc, yn trafod presenoldeb yr hen arfer o ystrydebu ar sail rhyw, sydd yn dal i’w gweld yn ein cymdeithas.
Glas neu binc?

Adeiladwr neu nyrs?

Claddwyd yr hen ystrydebau flynyddoedd lawer yn ôl, naddo?!

Dw i byth wedi eisiau bod yn nyrs nac yn dywysydd ar awyren, o ran hynny. A dw i’n eithaf sicr nad oedd fy mrodyr yn dymuno gweithio fel adeiladwyr na fel cyfreithwyr chwaith. Ond, yn ôl hysbyseb Stagecoach Cymru os ydw i am fanteisio ar eu bargen ddiweddaraf, rhaid mai dyma fy unig opsiwn: glynu wrth yr hen arferion cul o ystrydebu.

Yn eu hysbyseb i’w cwsmeriaid ifanc yn cynnig disgownt o 33% gwelir dau fachgen a dwy ferch. Dau â gwallt golau. Dau â gwallt tywyll. Y pedwar yn groenwyn. A’r pedwar wedi llwyddo sicrhau swyddi amrywiol ac addas i’w rhyw. Gwych!

Os na all gwmni bysiau llwyddiannus osgoi’r hen ystrydebau, pa obaith sydd? Bydd dim gobaith inni chwalu’r norm, blinedig a hen-ffasiwn. Blynyddoedd yn ôl gwnaed hawliau rhyw cyfartal yn gyfraith gwlad. Ond o edrych ar yr hysbyseb hwn, gallwn daeru ein bod ni nol yn y 1970au pan luniwyd y ddeddf gyntaf. Fy unig obaith i, felly, yw gweithio fel nyrs (neu dywysydd, menyw ginio, glanhawraig, gweinyddes) tan imi briodi (a phriodi’n ifanc, wrth gwrs), magu teulu (un bachgen, un ferch) a chadw cartref fy ngŵr (cyfreithiwr llwyddiannus, heb os).

Dim diolch, Stagecoach Cymru. Mae gen i amcanion amgenach am gymdeithas lle nad yw’n rhyw gwestiwn. Yn ddi-os ni fyddaf yn dilyn yr hen ystrydeb flinedig nac yn manteisio ar eich disgownt chi ychwaith.

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *