Monthly Archives: Mehefin 2015

Llythyr Agored i Stagecoach

Plaid Cymru Ifanc yn ymateb i ddifyg cydnabyddiaeth Stagecoach ystrydeb ei hysbyseb  diweddar.           Annwyl Stagecoach Cymru, Diolch am ymateb i’n erthygl diweddaraf yng nhylch eich hysbysb dychanol. Mewn iaith blaen a syml ceisiom ategu pa mor…

Comment Read more

Chwilio am Is-Gadeirydd Newydd

Brwdfrydig am Gymru well? Syniadau i gyfrannu tuag at gyfeiriad a gweithgarwch Plaid Cymru Ifanc? Beth am ddod yn aelod o ein Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol! Yn dilyn penderfyniad diweddar ein His-gadeirydd i sefyll lawr o ganlyniad i resymau personol, mae…

Comment Read more

Llwyddiant #AchubPantycelyn

Ychydig wythnosau yn ôl, a hynny yng nghanol cyfnod arholiadau myfyrwyr Aberystwyth, cyhoeddodd Brifysgol y dref ei chynlluniau i gau Neuadd Breswyl Pantycelyn. Roedd y penderfyniad yn ergyd mawr i fyfyrwyr Cymraeg y brifysgol, staff y sefydliad a hefyd darpar…

Comment Read more

Claddwyd yr hen ystrydebau flynyddoedd lawer yn ôl, naddo?!

Os ydych chi’n teithio ar fysys Stagecoach, mae’n digon posib eich bod chi wedi sylwi ar hysbyseb sydd, mae’n debyg, yn rhagdybio ambell i beth am ferched a bechgyn. Dyma Branwen Mair, Swyddog Menywod Plaid Cymru Ifanc, yn trafod presenoldeb…

Comment Read more