Achub Pantycelyn

Hoffai Plaid Cymru Ifanc ymestyn ein cefnogaeth a’n chydsafiad llawn i’r ymgyrch i ddiogelu dyfodol Neuadd Breswyl Pantycelyn fel llety i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth.

Yn llety dynodedig i fyfyrwyr Cymraeg ers 1973, mae hi wedi bod yn gyfaill naturiol i Blaid Cymru a’r mudiad cenedlaetholgar Cymreig ehangach ers degawdau bellach- fel adlewyrchwyd fis Mawrth eleni, gan fod yn lleoliad ein Cynhadledd Genedlaethol gyntaf. Bu’r neuadd yn gartref i rai o ffigyrau fwyaf blaengar Plaid Cymru dros y degawdau, ac mae’n adnodd hollbwysig i’r gangen Plaid Cymru Ifanc bytholwyrdd a fodolai yn y Brifysgol.

Profai fath fygythiad i ddyfodol y Neuadd fod yn dro-pedol i addewid Prifysgol Aberystwyth llynedd i gadw’r neuadd ar agor fel llety cyfrwng Cymraeg, gyda math fygythiad yn anwybyddu argymhellion ‘Gweithgor Dyfodol Pantycelyn’, ag hefyd yn cael ei gyhoeddi ar amser anghyfleus a phryderus i nifer o fyfyrwyr sydd yng nghanol eu harholiadau.

Rhannai Plaid Cymru Ifanc safbwynt Undeb Cymraeg Aberystwyth (UMCA) y dylai’r neuadd barhau i fod ar agor fel llety i fyfyrwyr Aberystwyth am flynyddoedd i ddod. Mae’r gymuned Gymraeg yn fregus ac mae angen ei diogelu, nid ei difrodi. Mewn ymateb i’r bygythiad o gau’r neuadd, noddodd Gwion Dafydd, Llywydd Cangen Plaid Cymru Ifanc Aberystwyth:

“Siom mawr oedd clywed penderfyniad tro-pedol y brifysgol ynglyn a dyfodol Pantycelyn fel neuadd breswyl. Mae’n amwlg eu bod nhw’n anwybyddu gofynion preswylwyr Pantycelyn a’r Gymuned Gymraeg ehangach yn y brifysgol, ac mae hyn yn niwed mawr i’w hygrededd. Mae’n warth nad oes unrhyw sicrwydd yn cael ei roi i ddyfodol yr adeilad sy’n gartref i nifer ac yn ganolbwynt Cymreig yng nghydwybod cenedlaethau o bobl. Rhaid nawr erfyn arnynt i gadarnhau dyfodol Pantycelyn ac i wneud hynny trwy wrando ar ddyhead cymuned o bobl sydd wedi colli pob ffydd mewn sefydliad sydd wedi (i bob ystyr) eu twyllo.”

Gallwch ddangos eich cefnogaeth ariannol hollbwysig tua’r ymgyrch yma, tra medrwch hefyd ddangos eich cefnogaeth drwy wefannau cymdeithasol Facebook a Thrydar.

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *