Monthly Archives: Mai 2015

Achub Pantycelyn

Hoffai Plaid Cymru Ifanc ymestyn ein cefnogaeth a’n chydsafiad llawn i’r ymgyrch i ddiogelu dyfodol Neuadd Breswyl Pantycelyn fel llety i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth. Yn llety dynodedig i fyfyrwyr Cymraeg ers 1973, mae hi wedi bod yn gyfaill naturiol i…

Comment Read more

Gall gwleidyddiaeth o obaith ennill yn 2016

Yn dilyn pum mlynedd o doriadau didrugaredd, treblu ffioedd dysgu, taliadau tlodi a rhenti esgynnol, gwaith ansicr neu ddim gwaith o gwbl, Llywodraeth Brydeinig a anwybyddai osgoad trethi, wrth ddiddymu ein gwladwriaeth les, pwy fuasai wedi rhagweld canlyniad bu i…

Comment Read more

Yr Wythnos a fu

Aled Morgan Hughes, Cadeirydd Plaid Cymru Ifanc, yn sôn am y llwyddiannau na ddylid eu diystyried yn yr etholiad diweddar. “A week is a long time in politics”- ymddiheuriadau am y cliché, ond dwi’n siŵr bod nifer ohonoch yn cytuno…

Comment Read more