Etholiadau i’r Pwyllgor Gwaith a Phleidleisio Arlein

Etholiadau

Yn ein Cynhadledd Genedlaethol yn Aberystwyth ar ddydd Sadwrn y 21ain o Fawrth 2015, byddwn yn ethol  ein Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol ar gyfer 2015-16. Gall unrhyw aelod o Blaid Cymru Ifanc enwebu eu hunain ar gyfer swydd ar y Pwyllgor Gwaith, ac nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol! PlaidCynhadleddGenedlaethol (1)

Mae’r Pwyllgor Gwaith yn gyfrifol am redeg Plaid Cymru Ifanc, trefnu ymgyrchoedd cenedlaethol, a hyrwyddo a hwyluso digwyddiadau ein canghennau lleol ar draws Cymru. Mae amrywiaeth o swyddi ar gael, a gallwch ddod o hyd i ddisgrifiadau’r swyddi trwy glicio’r linc hwn.

Yn ogystal a chyflawni swyddi penodol o fewn pob rol, mae gan pob aelod o’r Pwyllgor Gwaith hawl i bleidleisio ar faterion polisi, ymgyrchu, a phenderfyniadau strategol. Er mwyn enwebu eich hunain, gyrrwch e-bost i plaidifancyouth@gmail.com gan nodi eich henw a’r swydd y dymunwch geisio amdano. Annogir cynigion gan ferched er mwyn sicrhau cyfartaledd ar y pwyllgor.

Mae enwebiadau ar gyfer y swyddi uchod yn cau ar ddydd Iau y 12fed o Fawrth.

Pleidleisio Ar-lein

Am y tro cyntaf erioed bydd ein aelodau yn gallu pleidleisio am eu hoff ymgeisydd ar-lein eleni.  Dim ond aelodau presennol o Blaid Cymru sydd o dan 30 oed fydd yn gymwys i bleidleisio yn yr etholiad hwn. Os hoffech bleidleisio ar-lein, cofrestrwch yn fan hyn:  http://eepurl.com/bexv91

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru i bleidleisio ar-lein yw hanner nos ar ddydd Sul y 15fed o Fawrth. Unwaith byddwn yn cadarnhau eich bod yn gwmwys byddwn yn cysylltu gyda chi gyda manylion ar sut i bleidleisio.

Os nad ydych yn aelod o Blaid Cymru, gallwch ymuno a’r blaid yma (cyn belled eich bod yn ymuno cyn Mawrth y 15fed gallwch bleidleisio yn ein etholiadau!). Os nad ydych yn aelod neu os ydych dros 30 oed ac yn awyddus i dderbyn y newyddion diweddaraf gan Blaid Ifanc, beth am ymuno a’n rhestr bost?

Wrth drafod agor enwebiadau, meddai ein Cadeirydd Cenedlaethol, Glenn Page:

“Rydym wedi bod yn gweithio yn galed dros y flwyddyn diwethaf i wneud Plaid Ifanc nid yn unig yn fudiad ymgyrchu gref ond hefyd yn symudiad cenedlaethol ar gyfer pobl ifanc.”

Mae symud tuag at bleidleisio ar-lein yn un cyffrous iawn. Rydym yn ymgeisio i fod mor gynwysiedig a phosibl. Bydd pleidleisio ar-lein yn caniatau i bob un o’n aelodau i gael eu dweud ac rwy’n hyderus y bydd pobl yn cymryd mantais o hynny.

Rydym ar adeg hynod o bwysig a thyngedfennol yn hanes Plaid Ifanc, mae canghennau newydd yn ymddangos ar hyd a lled y wlad ac mae mwy a mwy o bobl ifanc yn ymuno yn yr achos. Bydd y Pwyllgor Gwaith nesaf yn arwain ein symudiad drwy etholiadau mis Mai ac yn gosod y sylfaeni ar gyfer etholiadau holl bwysig y Cynulliad yn 2016. Dyna pam rwy’n annog pob aelod i ddechrau ystyried enwebu eu hunain; gyda’n gilydd gallwn adeiladu mudiad fydd yn creu i ni Gymru well.”

 

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *