Plaid Ifanc yn galw ar yr UE i dynnu’r PKK o Restr Mudiadau Terfysgol

Yn ddiweddar, galwodd Cynghrair Rydd Ewrop, sef ein plaid wleidyddol Ewropeaidd, ar i’r PKK, Plaid Gweithwyr Cwrdistan, i gael ei dynnu oddi ar Rhestr Mudiadau Terfysgol yr UE. Mae Plaid Ifanc yn adleisio a chefnogi’r galwadau hyn.

Mae lluniau diweddar o Gwrdiaid yn rhyddhau dinas Kobane a’r pentrefi cyfagos wedi rhoi gobaith i’r rhai ohonom sy’n dilyn y gwrthdaro yng Ngogledd Syria ac Irac. Mae’r Cwrdiaid, cenedl hanesyddol flaengar mewn ardal draddodiadol geidwadol, wedi bod yn ymladd yn erbyn lluoedd Jihadaidd y Wladwriaeth Islamaidd (IS) yng Nghogledd Syria yn ystod y misoedd diwethaf. Mae Plaid Gweithwyr Cwrdistan (PKK), plaid anghyfreithlon yn Nhwrci, wedi bod yn ymladd ochr yn ochr â lluoedd yr YPG yn Kobane a’r ardal gyfagos.

kurdish children

Plant Kobane

Ceir Plaid Gweithwyr Cwrdistan ei restri fel mudiad terfysgol gan yr Undeb Ewropeaidd, yr UDA a Nato (er y pasiwyd argymhelliad gan y Lys Ewropeaidd yn 2008 y dylir gollwng y PKK o’r rhestr am na ddarparwyd rheswm digonol gan yr UE yn y lle cyntaf). Fodd bynnag, a diolch i’w rôl bwysig yn ymladd yn erbyn IS, a’r gefnogaeth rhyngwladol i achos y Cwrdiaid, tyfu mae’r galw i dynnu’r PKK oddi ar rhestr mudiadau terfysgol yr Undeb Ewropeaidd.

kobane women

Mae merched yn chwarae rhan hanfodol yng nghymdeithas y Cwrdiaid.

Ers 1984, mae’r PKK wedi bod yn defnyddio dulliau treisgar, (yn ogystal â rhai gwleidyddol) i ymladd dros ryddid i Gwrdiaid Twrci, rhwng 10% a 25% o boblogaeth y wladwriaeth. Mae’r Cwrdiaid wedi bod yn dioddef gorthrwm swyddogol yn Nhwrci (yn ogystal â Syria ac Irac) ers degawdau. Does dim hawl gan y blaid i sefyll mewn etholiadau yn Nhwrci, ac mae trefn etholiadol Twrci yn ei gwneud hi bron yn amhosib i’r unig blaid Gwrdaidd sy’n gyfreithlon, sef Plaid Ddemocrataidd y Rhanbarthau, i ennill seddi.  Cafodd arweinydd y PKK, Abdullah Öcalan, ei arestio yn 1999 gan swyddogion o’r CIA. I ddechrau, cafodd ei condemnio i farwolaeth, ond newidiwyd y dyfarniad i garchar am oes. Heddiw, er gwaethaf galwadau gan  fudiadau dyngarol,  a Llys Hawliau Dynol Ewrop yn dyfarnu bod ei garcharu yn mynd yn groes i’w hawliau dynol, yn ogystal â chadoediad rhwng y PKK a Thwrci ers 2013, mae Öcalan yn dal i fod yn y carchar.

Dywed Emyr Gruffydd, aelod o Pwyllgor Canolog Cynghrair Ifanc Rhydd Ewrop dros Plaid Ifanc:

“Ma’r PKK wedi parchu’r cadoediad gyda Thwrci ac wedi chwarae rôl bwysig iawn yn ymladd yn erbyn terfysgwyr IS. Dyma pam y galwn ar yr Undeb Ewropeaidd, sydd i fod yn gadarnle i hawliau dynol a democratiaeth, i dynnu’r PKK oddi ar Rhestr Mudiadau Terfysgol yr UE. Credwn bod ei rôl yn ymladd yn erbyn IS, a dros Gwrdistan rhydd, democrataidd a blaengar, yn ganmoladwy. Yn olaf, galwn ar lywodraeth Twrci, gyda help yr Undeb Ewropeaidd, i gymryd camau ar unwaith i wella hawliau democrataidd a chymdeithasol y Cwrdiaid yn Nhwrci.”

Ein cefnogaeth i bobl Cwrdistan ac i bob un sy’n ymladd dros eu rhyddid!

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *