Monthly Archives: Chwefror 2015

Neges Gwyl Dewi

Er nad yw’n ddydd gwyl swyddogol, y cyntaf o Fawrth yw cyfle’r Cymry i gael dathlu ein bodolaeth fel cenedl. Ar ein diwrnod cenedlaethol, mae’n hollbwysig i ni gofio hanes Cymru. Hanes sydd, drwy’r canrifoedd, wedi bod yn un cythryblus….

Comment Read more

Ble mae’n pleidlais, Mr. Crabb?

Mae Plaid Cymru Ifanc yn condemnio llywodraeth Lundain am wrthod datganoli pwerau i roi’r bleidlais i bobl 16 a 17 mlwydd oed cyn etholiadau’r Cynulliad yn 2016. Meddai Leanne Wood: “Mae hwn yn benderfyniad siomedig. Mae pawb, bron, yn cytuno…

Comment Read more

Etholiadau i’r Pwyllgor Gwaith a Phleidleisio Arlein

Etholiadau Yn ein Cynhadledd Genedlaethol yn Aberystwyth ar ddydd Sadwrn y 21ain o Fawrth 2015, byddwn yn ethol  ein Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol ar gyfer 2015-16. Gall unrhyw aelod o Blaid Cymru Ifanc enwebu eu hunain ar gyfer swydd ar y…

Comment Read more

Plaid Ifanc yn galw ar yr UE i dynnu’r PKK o Restr Mudiadau Terfysgol

Yn ddiweddar, galwodd Cynghrair Rydd Ewrop, sef ein plaid wleidyddol Ewropeaidd, ar i’r PKK, Plaid Gweithwyr Cwrdistan, i gael ei dynnu oddi ar Rhestr Mudiadau Terfysgol yr UE. Mae Plaid Ifanc yn adleisio a chefnogi’r galwadau hyn. Mae lluniau diweddar…

Comment Read more

Rhaid i bobl ifanc chwarae eu rhan i ddeffro ein democratiaeth!

Mae Leanne Wood AC Arweinydd Plaid Cymru wedi defnyddio Diwrnod Cenedlaethol Cofrestru Pleidleiswyr heddiw i annog y genhedlaeth nesaf i sicrhau llais yn Etholiad San Steffan drwy gofrestru i bleidleisio. Dywedodd Leanne Wood fod senedd grog yn debygol iawn a golyga hyn ei bod…

Comment Read more