Monthly Archives: Ionawr 2015

Diwrnod gwych yn Llanelli!

Ddoe, cynhaliodd ein Pwyllgor Cenedlaethol eu cyfarfod misol yn Llanelli. Y bwriad oedd i gwrdd ag aelodau gweithgar ein cangen mwyaf newydd, sydd ond ychydig fisoedd oed on eto wedi denu dros 20 o bobl ifanc gweithgar i ymuno â…

Comment Read more

Cywilydd Llafur Cymru

Dim ond un AS Llafur bleidleisiodd o blaid cynnig gan Blaid Cymru yn Nhy’r Cyffredin ddoe, (20fed o Ionawr) yn galw ar lywodraeth y Wladwriaeth Brydeinig i gael gwared o system arfau niwclear Trident a fydd yn costio £100 biliwn…

Comment Read more

Na i Jac yr Undeb ar drwyddedau gyrru!

Mae Plaid Cymru Ifanc yn llawn gefnogi’r ymgyrch ddiweddaraf i wrthod rhoi Jac yr Undeb ar drwyddedi gyrru yn Nghymru, yr Alban ac yn Lloegr. Mae’r cynllun yn bwriadu rhoi baner Jac yr Undeb ar drwyddedau gyrru newydd o fis…

1 comment Read more