Monthly Archives: Rhagfyr 2014

La independència és possible! (Mae annibyniaeth yn bosib!)

Dyddiadur o’r trip i gynhadledd JERC ym Marcelona gan Fflur Arwel Ym mis Awst 2014 fe dderbyniodd Plaid Cymru Ifanc wahoddiad gan Chwith Gweriniaethol Ifanc Catalwnia (JERC) i gynhadledd ar ddemocratiaeth a gafodd ei chynnal rhwng y 5ed a’r 7fed o…

Comment Read more

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Hoffem fel Pwyllgor Cenedlaethol ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bob un yng Nghymru a thu hwnt. Yn ogystal, hoffem ddangos ein cefnogaeth i bob un yng Nghymru sy’n dioddef unigedd, tlodi a thrais yn y cartref y…

Comment Read more

Dihangwn o’n tlodi!

Ar ddiwrnod lawnsio ein gwefan newydd, dyma erthygl gan ein Cadeirydd Cenedlaethol, Glenn Page, am weledigaeth ein mudiad dros Gymru. Dydy San Steffan ddim yn gweithio i Gymru. Dydy San Steffan erioed wedi gweithio i Gymru. Rydyn ni’n gwybod bod…

Comment Read more

Amdani, Aber!

Roedd tafarn y Cwps dan ei sang ar nos Wener y 5ed o Ragfyr am noson yng nghwmni arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood AC, a Mike Parker, Ymgeisydd Seneddol Plaid Cymru yn etholaeth Ceredigion. Trefnwyd y noson gan gangen Plaid…

Comment Read more

Ad-ennillwn Lanelli!

Wedi’u hysbrydoli gan eu hymgeisydd lleol Vaughan Williams, yn ogystal â digwyddiadau diweddar yn yr Alban, cafodd cangen newydd sbon ei sefydlu yn Llanelli, gyda chriw brwd wedi dechrau ymgyrchu dros ryddid cenedlaethol. Dyma Brett John, cadeirydd newydd y grŵp, i…

Comment Read more