Challenges ahead: A look at what NHS Wales is facing down the road – Daniel Jones

Daniel Jones is a Junior Doctor writing here about the challenges the Welsh NHS will be facing in future.                                           …

Comment Read more

Maniffestos – Swyddog Cyfathrebu (is-etholiad)

Cyfle i ti ethol Swyddog Cyfathrebu newydd i Blaid Ifanc! Darllena’r manifestos a phleidleisa isod! Aaron Clwyd Jones Rwyf wedi bod yn aelod o Blaid Ifanc ers 24 Mehefin 2016. Yn amlwg, mae’r trychineb sydd ar y gorwel wedi fy…

Comment Read more

Maniffesto – Swyddog Menywod (is-etholiad)

Cyfle i ti ethol Swyddog Menywod newydd i Blaid Ifanc! Darllena’r manifesto a phleidleisa isod! Maiwenn Berry Rwyf yn falch o fod yn aelod o Blaid Ifanc, ac mi fyswn yn mynd mor bell â datgan nad oes unrhyw gymdeithas…

Comment Read more

Dyma ddyle fod eich addunedau ar gyfer 2019

Sut mae peidio gadael i deimlo’n ddiymadferth ein hatal rhag gweithredu yn 2019? Yn y byd sydd ohoni sut allwn ni ymladd yn ol yn erbyn twf asgell dde a gwireddu Cymru annibynol fydd yn gwasanaethu ein pobl?  Ein cyd-gadeirydd,…

Comment Read more

Nadolig Llawen gan Blaid Ifanc

Mae Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol Plaid Ifanc yn anfon ein cofion cynhesaf i’n holl aelodau dros gyfnod yr ŵyl – Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda! Diolch i bob un ohonoch am eich gwaith caled drwy’r flwyddyn gyfan. Yr adeg hon…

Comment Read more

A’i ti yw swyddog menywod newydd Plaid Ifanc?

Cyfle arbennig i ymuno â Phwyllgor Gwaith Cenedlaethol Plaid Ifanc, a gwneud gwahaniaeth. GOFYNION Y SWYDD Sicrhau bod safbwyntiau aelodau benywaidd i’w clywed ar y Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol ac o fewn Plaid Ifanc. Gweithio i sicrhau cynnydd yng nghyfraniad menywod ifanc…

Comment Read more

A’i ti yw Swyddog Cyfathrebu newydd Plaid Ifanc?

Cyfle arbennig i ymuno â Phwyllgor Gwaith Cenedlaethol Plaid Ifanc, a gwneud gwahaniaeth. Gofynion y swydd: Gweithio i sicrhau bod pob aelod o Blaid Ifanc yn cael gwybodaeth am weithgareddau Plaid Ifanc ac yn cyfrannu atynt. Ysgrifennu cylchlythyr misol Plaid Ifanc…

Comment Read more

Ydy Llywodraeth y DU yn gallu pasio’r cytundeb drafft drwy Dŷ’r Cyffredin?

Wrth gwrs, dyfalu’n unig yw hyn yn y bôn. Ond gallwn awgrymu sut bydd pethau’n edrych heb ormod o drafferth. I ddechrau, y ffordd orau o ddeall sut bydd y siambr yn Nhŷ’r Cyffredin yn pleidleisio yw ystyried datganiadau’r pleidiau…

Comment Read more

Beth yn y byd yw’r Cytundeb Ymadael?

Ar goll braidd gyda’r drafft o’r Cytundeb Ymadael? Dyma ni’n egluro… Beth yw’r cytundeb drafft? Mae’r cytundeb drafft yn amlinellu’r broses ar gyfer gadael yr Undeb Ewropeaidd. Bydd y manylion ynglŷn â masnach, er enghraifft, yn cael eu penderfynu’n derfynol…

Comment Read more

Hanes pobl dduon yw hanes Cymru – felly pam ei fod yn anweledig?

Ein cyd-gadeirydd, Fflur Arwel, sy’n adlewyrchu ar mis hanes pobl dduon yng Nghymru – a beth sydd yn parhau i fod ar goll yn ein dealltwriaeth ni o hanes Cymru. Pob mis Hydref dathlwn Mis Hanes Pobl Dduon yng Nghymru….

Comment Read more