Dyma pam mae angen Pleidlais y Bobl arnom ni.

“Cred y mwyafrif o aelodau ifanc y Blaid hon” meddais, gyda’m llais yn adleisio drwy neuadd y gynhadledd, “y bydd Brexit caled yn niweidiol i’n dyfodol”. Gan edrych yn ôl dros wythnos yn ddiweddarach, rwy’n cofio sefyll yno yn chwys…

Comment Read more

Datganiad ar ganlyniad arweinyddiaeth Plaid Cymru

Llongyfarchiadau gwresog i Adam Price ar gael ei ethol yn Arweinydd Plaid Cymru. Wedi gornest arweinyddol sydd wedi tanio a herio ein haelodau, mae Plaid Ifanc yn edrych ymlaen at weithio ar y cyd ag Adam i wireddu ein hamcanion…

Comment Read more

Dros pwy ddylwn ni i bleidleisio yn ras arweinyddaeth Plaid Cymru?

Tri ymgeisydd. Tri dewis. Un Blaid. Mae papurau pleidleisio ar gyfer etholiad arweinyddol Plaid Cymru wedi eu danfon ac mae’r aelodau yn brysur pleidleisio. Wyt ti dal yn ansicr dros bwy i fwrw dy bleidlais gyntaf a’th ail bleidlais? Fe…

Comment Read more

Yn y “niche”

Polly Manning, Swyddog Menywod Plaid Ifanc (2017-18) sy’n adlewyrchu ar y tueddiad diweddar i sarhau materion lleiafrifol o fewn y mudiad cenedlaethol yng Nghymru gan holi os oes wir ffordd i ni anwybyddu’r personol sydd yn y gwleidyddol? Rwyf wedi…

Comment Read more

Fy mhrofiad cyntaf gyda Plaid Ifanc!

Mis Medi fe fynychodd Nia Davies, 17 mlwydd oed o Dredegar ym Mlaenau Gwent, ei digwyddiad Plaid Ifanc cyntaf – ein Ysgol Haf. Dyma oedd ei theimladau hi ar ôl mynychu’r gweithdy ar ymgyrchu cymunedol gyda’r actifydd Sahar Al-Faifi… Hwn…

Comment Read more

Etholiad Arweinyddol Plaid Cymru – datganiad gan Blaid Ifanc

Mae’n siwr eich bod chi gyd yn ymwybodol fod Plaid Cymru ar ganol etholiad arweinyddol ar hyn o bryd. Fe fydd Plaid Ifanc yn gwbl niwtral yn ystod yr etholiad hwn. Ni fyddwn ni nac ein canghennau yn cefnogi un…

Comment Read more

Penwythnos Pride Hapus!

Neges gan Polly Manning, Swyddog Menywod Plaid Ifanc Hoffem ni ym Mhlaid Ifanc fynegi ein bod yn cydsefyll â chymuned LDHT yn ystod y Penwythnos Pride hwn, gan obeithio fod bawb yn cael penwythnos llawn hyder a phleser. Hoffem fanteisio…

Comment Read more

Cydsefyll gyda menywod Mwslemaidd

Nid oes lle i Islamoffobia yn ein cymdeithas. Mae’r sylwadau diweddaraf gan gynrychiolwyr etholedig amlwg yn llawn casineb, yn hiliol ac yn anghyfrifol. Nid ydynt yn gwneud dim ond anog mwy o hiliaeth, Islamoffobia a chadw pobl Fwslimaidd ar gyrion…

Comment Read more

Refferendwm Iwerddon ar Ddiddymu’r 8fed Diwygiad Polly Manning, Swyddog Menywod Plaid Ifanc

Dydd Gwener y 25 o Fai 2018 bydd pobl Gweriniaeth Iwerddon yn bwrw eu pleidlais mewn refferendwm a allai arwain at un o’r penderfyniadau deddfwriaethol pwysicaf erioed i fenywod yn Iwerddon. Mae menywod wedi cael eu hystyried yn droseddwyr am…

Comment Read more

Cydraddoldeb i bobl trawsrhywiol ac anneuaidd yng Nghymru ar #IDHOTB 2018

Eleni, ar Ddiwrod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Deuffobia a Trawsffobia, mae Plaid Ifanc yn falch o gydsefyll gyda’r gymuned traws ac anneuaidd yng Nghymru. Mae cynnydd gweladwy wedi bod mewn trawsffobia yn ddiweddar a’r ymgyrchoedd yn erbyn pobl traws yn…

Comment Read more